Om oss

Till grunden för Infra Plans skapande ligger en vilja att i en polsk firma utveckla internationell god praxis, i synnerhet 3D-projektering (BIM) och avancerade metoder för säkerställning av kvalitet.

Vi är ett team ingenjörer med lång yrkeserfarenhet från mångfaldiga projekt i Polen och utomlands.

Vårt motto är att projektera på ett ansvarsfullt sätt, med särskilt hänsyn tagen till våra kunders behov. Vi inriktar oss mot projektering av byggobjekt – industriella och kommersiella fastigheter såväl som bostadshus, samt av ingenjörskonstruktioner – broar och tunnlar.

Vi ser vår framtid i att samarbeta med den privata sektorn – både med byggherrar och totalentreprenörer.