R e a l i z ac j e

Belgia

Projekt: Antwerpia, Belgia

Opis: Platformy między zbiornikami na nowo wybudowanym parku zbiorników w porcie w Antwerpii. Obliczenia i rysunki dla 57 platform o długości od 14 do 39 metrów, usytuowanych między zbiornikami na wysokości do 20 metrów. Projekt w Tekla Structures.

Finlandia

Projekt: Patomäki, Finlandia

Opis: Część autostrady V12, tunel w południowejobwodnicy Lahti, długość około 400 m, wysokość 7 m. Projekt we współpracy z Poyry Finnland. Modelowanie 3D Tekla Structures.

Szwecja

Projekt: dom opieki, Szwecja

Klient: MKK Konsult AB

Opis: obliczenia statyczne wraz z rysunkami wykonawczymi dla konstrukcji żelbetowych

Projekt: dom opieki, Szwecja

Klient: MKK Konsult AB

Opis: obliczenia statyczne wraz z rysunkami wykonawczymi konstrukcji dla ścian garażu, technologia prefabrykowana

Projekt: dom opieki, Szwecja

Klient: MKK Konsult AB

Opis: projekt wykonawczy konstrukcji fundamentów.

 

Projekt: rozbudowa szkoły, Szwecja

Klient: MKK Konsult AB

Opisprojekt wykonawczy konstrukcji fundamentów

Szwajcaria

Projekt: Oczyszczalnia ścieków, Szwajcarja

Klient: Poyry Schweiz

Opis: projekt wykonawczy konstrukcji w zakresie elementów żelbetowych

Projekt: budynek mieszkaniowy, Szwajcaria

Klient: Poyry Schweiz

Opisprojekt wykonawczy konstrukcji dla projektu mieszkaniowego z garażem podziemnym

Projekt: szpital kantonalny, Szwajcaria

Klient: Poyry Schweiz

Opis: projekt wykonawczy konstrukcji dwóch pięter szpitala kantonalnego, wykonane w technologii 3D z użyciem oprogramowania Nemetschek Allplan

Projekt: elektrownia wodna, Szwajcaria

Klient: Poyry Schweiz

Opis: projekt wykonawczy konstrukcyjny podziemnych komór mieszczących 4 stacje transformatorowe

Polska

 

Projekt: fabryka papieru Mondi Świecie, Polska

Klient: Poyry Poland/Mondi

Opisprojekt wykonawczy konstrukcji wsporczej centrali wentylacyjnej, konstrukcja antresoli magazynowej

.

Projekt: rozbudowa hali wykańczalni w zakładach International Paper w Kwidzynie

Klient: Poyry Poland / International Paper Kwidzyn

Opis: projekt budowlany i wykonawczy oraz dokumentacja przetargowa dla projektu konstrukcji rozbudowy hali wykańczalni wraz z nowym pomieszczeniem mistrzówki i pomostami komunikacyjnymi

Projekt: przeprojektowanie stacji rozładunkowej

Klient: Poyry Poland

Opis: przeprojektowanie stacji rozładunkowej, projekt konstrukcji

Niemcy

Projekt: ekspertyza po pożarze, Gottmadingen, Niemcy

Opis: ocena stanu technicznego po pożarze obiektu hali magazynowej o konstrukcji stalowo-murowanej podlegającej ochronie konserwatorskiej. Przygotowanie wytycznych dla przyszłej odbudowy obiektu oraz opracowanie wstępnej koncepcji.

Projekt: hala magazynowa wraz z zapleczem biurowym oraz jednostką mieszkalną, Pastetten, Niemcy

Opis: koncepcja konstrukcji  i architektury wraz z obliczeniami statycznymi

Projekt: biogazownia, podest techniczny w budynku higienizacji, Herrieden, Niemcy

Opis: obliczenia statyczne wraz z rysunkami warszatowymi konstrukcji

 

Projekt: Biogazownia, rozbudowa budynku agregatu kogeneracyjnego, Herrieden, Niemcy

Opis: obliczenia statyczne  z rysunkami warszattowymi dla konstrukcji stalowej

Projektbiogazownia, hala do przechowywania reszty z fermentacji biomasy, Herrieden, Niemcy

Opis: obliczenia statyczne oraz projekt wykonawczy w zakresie architektury i konstrukcji

Projekt: konstrukcje techniczne dla producenta stali, Meitingen, Niemcy

Opis: obliczenia statyczne oraz projekt wykonawczy konstrukcji stalowych